Christen Centrum DE BRUG: onze MISSIE

MENSEN TOERUSTEN OM EEN SUCCESVOL CHRISTEN LEVEN TE LEIDEN

Christen Centrum DE BRUG: onze VISIE

"De kerk die we zien",

 1. heeft Jezus Christus als centrum en basis in alles wat we doen
 2. wil de Brug zijn naar echte oplossingen in concrete situaties
 3. is een kerk vol vertrouwen en zonder angst
 4. is enthousiast, groeiend, vol hoop en leven
 5. is een plaats waar mensen van elke achtergrond of afkomst in vreugde, respect en liefde samenkomen
 6. wil mensen op een hedendaagse, relevantie manier opbouwen om sterk te staan in het leven
 7. is een FAMILIE-kerk en een TEAM-kerk
 8. is een kerk waar jong en oud de ruimte krijgen om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten
 9. is een kerk waar kinderen en jongeren een centrale rol krijgen, waar ze de tijd van hun leven kunnen beleven en worden voorbereid op een goede toekomst
 10. is een vrijgevige én genereuze kerk
 11. is een plaats van vergeving en herstel
 12. wil een impact hebben op de stad, het land en de wereld